Πανεπιστημιακά Μαθήματα Μαθηματικών

 • Άλγεβρα
 • Ανάλυση
 • Γεωμετρία
 • Λογική

  Available courses

  Αναλυτική Γεωμετρία & Διανυσματικός Λογισμός

  Απειροστικός Λογισμός πραγματικών συναρτήσεων πραγματικής μεταβλητής

  • Ακολουθίες & Σειρές πραγματικών
  • Σύγκλιση
  • Συνέχεια
  • Παραγώγιση
  • Ολοκλήρωση

  Απειροστικός Λογισμός πολλών μεταβλητών.

  • Τοπολογία του \mathbb{R}^n
  • Σύγκλιση, Συνέχεια στον \mathbb{R}^n
  • Παραγώγιση στον \mathbb{R}^n
  • Ολοκλήρωση στον \mathbb{R}^n

  • Μιγαδικοί αριθμοί
  • Τοπολογία του \mathbb{C}
  • Σύγκλιση ακολουθιών & συναρτήσεων
  • Ολόμορφες & αναλυτικές συναρτήσεις
  • Θεώρημα Cauchy
  • Ολοκλήρωση στο \mathbb{C}

  • Μαθηματική επαγωγή
  • Διαιρετότητα
  • Πρωταρχική ανάλυση 
  • Ισοτιμίες
  • Αριθμοθεωρητικά θεωρήματα
  • Αριθμητικές συναρτήσεις
  • Εξισώσεις & συστήματα
  • Πρωταρχικές ρίζες

  Άλγεβρα διανυσματικών χώρων

  • Διανυσματικοί χώροι
  • Άλγεβρα υποχώρων, διάσταση, βάσεις.
  • Πίνακες
  • Γραμμικά συστήματα
  • Ορίζουσες
  • Γραμμικές απεικονίσεις
  • Ιδιοτιμές, Ιδιοχώροι
  • Θεωρήματα ισομορφισμού
  • Εφαρμογές

  Θεωρία αλγεβρικών δομών

  • Ομάδες
  • Δακτύλιοι

  Εισαγωγή στην διαφορική γεωμετρία καμπυλών & επιφανειών